„Biografski portal“ je skupen projekt Bavarske državne knjižnice, Zgodovinske komisije pri Bavarski akademiji znanosti, Avstrijske akademije znanosti in Fundacije Švicarskega zgodovinskega leksikona. Skupno imensko kazalo tako obsega naslednja dela:


Na ta način je mogoče dostopati do več kot 100.000 znanstveno zasnovanih biografij oseb z vseh družbenih področij in iz domala vseh obdobij nemške, avstrijske, švicarske in slovenske zgodovine. V prihodnosti načrtujemo vključitev še drugih nacionalnih in regijskih referenčnih biografskih del. Iskanje po celotnem seznamu omenjenih referenčnih del je mogoče po naslednjih kriterijih:

  • priimek in ime (vključno z variantnimi imeni in psevdonimi),
  • leto rojstva in/ali smrti,
  • poklic.

S klikom na ime lahko pride uporabnik s seznama rezultatov iskanja na ustrezno spletno referenčno delo.