Pomoč pri iskanju

Ime/Priimek

V tem polju je možen vnos imena/priimka ne glede na velikost črk. Pri tem je iskani izraz vedno avtomatično krajšan na koncu, tako da bo iskanje npr. Schwarz vrnilo kot zadetke tudi Schwarzer, Schwarzenberg itn.

Iskanje po imenu vključuje tudi iskanje variantnih imen, psevdonimov, umetniških imen ipd. Tako rezultati iskanja obsegajo tudi osebe, katerih osnovna oblika imena se razlikuje od iskanega izraza.

Primer

Iskanje „Sealsfield“ vrne dva rezultata:

  • Postl, Karl (Ps. C. Sidons, Charles Sealsfield) : OEBL
  • Sealsfield, Charles : ADB/NDB

Primeri

  • iskanje „Segvic“ vrne tudi „Šegvić“
  • iskanje „Schöller“ vrne tudi „Schoeller“
  • iskanje „Haßler“: trova „Haßler“ vrne tudi „Hassler“

Ime

Iskanje deluje podobno kakor v polju Ime/Priimek, vendar pa samo v primeru, če je najprej izpolnjeno polje Ime/Priimek. V nasprotnem primeru iskanje ne deluje in javi napako.

Priporočljivo je, da pri osebah, ki so živele v starejših obdobjih, vnesemo iskalni izraz samo v polje Ime/Priimek, saj je pogosto težavno natančno razločevati med imenom in priimkom. Enako velja za osebe plemenitega rodu (npr. vojvode, kralji, vladarji).

Poklic

V tem polju je možen vnos poklica v nemškem jeziku (prosto oblikovano); iskani izraz bo avtomatsko na začetku in koncu besede krajšan.

Pri tem je treba opomniti, da trenutno še ne obstaja sistem, ki bi omogočal normiran vnos poklicev. Zato je možno, da rezultati iskanja ne bodo povsem ustrezni, saj lahko za isti poklic včasih uporabimo več izrazov ali obratno. V prihodnosti načrtujemo poenoten sistem za klasifikacijo poklicev, ki bo omogočal tudi izbor iskanega izraza z urejenega seznama poklicev.

Rojstvo/Smrt

V tem polju je omogočen vnos natančne letnice rojstva ali smrti (prednastavljeno), ali pa razširjeno iskanje s predlogi: „pred“, „okoli“, „po“. Iskanje po dnevih in mesecih ni mogoče.

Upoštevani razpon pri iskanju s predlogom „okoli“ je odvisen od obdobja:

  • do l. 500 po Kr.: +/- 10 let
  • 501 do 1500: +/- 5 let
  • 1501 do 1900: +/- 3 leta
  • od 1901: +/- 1 leto